همراز

تا خدا هست به غم وعده ی این خانه مده . . . !

پيش هم بودن اگر ديروزها لطفی نداشت

ارزش ديروز را امروز باور می كنم

 


برچسب‌ها: <-TagName->
نوشته شده در14 / 12 / 1388برچسب:,ساعت 20:42توسطسارا|

او مظهر عشق بود و من مظهر ننگ

وقتی كه فشردمش به آغوشم تنگ

لرزيد دلش شكست و ناليد كه : اخ

ای شيشه چه می كنی تو در بستر سنگ

 

 

 


برچسب‌ها: <-TagName->
نوشته شده در14 / 12 / 1388برچسب:,ساعت 20:40توسطسارا|

تو برو با اون غريبی كه تو قلبت لونه داره

عشق تو می برم از ياد كه برام فايده نداره

تو به هر كسی رسيدی لبا تو خندون كردی

اخرش سير شدی و چشمش و گريون كردی

تو به هر كسی رسيدی قلبت و پيشكش كردی

من عروسك نمی خوام عشق و بی ارزش كردی

تورو هرگز نمی بخشم واسه عمری كه شكستم

 

 


برچسب‌ها: <-TagName->
نوشته شده در14 / 12 / 1388برچسب:,ساعت 20:28توسطسارا|

عشق نيروي است در عاشق كه او را به طرف معشوق مي كشاند
و دوست داشتن جاذبه اي است در دوست كه دوست را به طرف
دوست مي برد.........
عشق غذا خوردن يك حريص است......
دوست داشتن در سرزميني بيگانه يافتني است......
عشق جنون چيزي جر خرابي و پريشاني نيست ...
اما دوست داشتن در اوج معراج از سرحد عقل فراتر مي رود به قله
بلند افتخار......
 
 

برچسب‌ها: <-TagName->
نوشته شده در14 / 12 / 1388برچسب:,ساعت 20:18توسطسارا|

 

زمانی كه گفتم دوستت دارم می دانستم الفبايی نو اختراع

می كنم در شهری كه هيچ كس خواندن نمی داند

و شرابم را در جام كسی می ريزم كه

نمی تواند آن را بنوشد.


برچسب‌ها: <-TagName->
نوشته شده در14 / 12 / 1388برچسب:,ساعت 20:5توسطسارا|

گفتم اگر بوسه دهی توبه كنم كه دگر زين خطاها نكنم

بوسه دادی و چو برخاست لبت از لب من

توبه كردم كه دگر توبه بی جا نكنم

 

 


برچسب‌ها: <-TagName->
نوشته شده در14 / 12 / 1388برچسب:,ساعت 19:56توسطسارا|

به نا مردان نمی خندم كه از مردان بدی ديدم
به نا مردان قسم مردی در اين عالم نمی بينم
رفيق بی وفا را كمتر از دشمن نمی بينم
سرم قربان آن دشمن كه بويي از وفا دارد


برچسب‌ها: <-TagName->
نوشته شده در14 / 12 / 1388برچسب:,ساعت 19:54توسطسارا|


آخرين مطالب

Design By : Rihanna