همراز

تا خدا هست به غم وعده ی این خانه مده . . . !

 


به تو که فکر ميکنم
باورهايم زير ِ سوال ميروند
چه زيبا رخنه کردي در من

 


برچسب‌ها: <-TagName->
نوشته شده در29 / 10 / 1390برچسب:,ساعت 13:32توسطسارا|

 

آدمایی که از رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن ....
چون اونا میفهمن ؛

میشه یه چیزایی رو از دست داد ،
و نمرد ...

 

 


برچسب‌ها: <-TagName->
نوشته شده در17 / 10 / 1390برچسب:,ساعت 18:6توسطسارا|

 


تــ ـو ..

چـه می فهمی .!

حــال و روز

کسی را که دیگر

هــــیـــــچ ..

نگاهی ..

دلــ ش

 را نمی لرزانـد ...!
 


برچسب‌ها: <-TagName->
نوشته شده در9 / 10 / 1390برچسب:,ساعت 23:25توسطسارا|

 


تمـــام غصــه هــايــي را کـــه بــرايـــت خـــوردم

بـــــالا اوردم!

طـــعـــم بـــيهودگـــي مــيــداد.....!

دلــــم را بـــالا مــي اورم

بــا ايـــن انــتخـــابــــش........!
 

 


برچسب‌ها: <-TagName->
نوشته شده در2 / 10 / 1390برچسب:,ساعت 22:34توسطسارا|


آخرين مطالب

Design By : Rihanna